Luulitko tietäväsi kaiken vastuullisuudesta?

Tapahtumien vastuullisuutta ei ole vain pyrkimys hiilineutraaliuteen, vaan vastuullisuudessa on kyse johtamisjärjestelmästä.

Yhtäkkiä vastuullisuuspuhe on läsnä kaikkialla. Onneksemme aihe ei ole uusi, vaan jotain, jota jokainen tapahtumajärjestäjä on pohtinut jo vuosia. Muutos on silti suurempi kuin pinnalta arvaisi.

“Kyse ei ole vain tapahtumien ympäristövastuusta ja pyrkimyksestä hiilineutraaliuteen. Katsomme vastuullisuutta johtamisjärjestelmänä, jonka pitää olla läpinäkyvä ja rehellinen”, sanoo Woltti Groupin Account Director Johanna Joutsen.

Tapahtumien vastuullisuus ei aidosti kehity, ellei siitä tehdä läpinäkyvää, mitattavaa ja siten johdettavaa. On tiedettävä, mistä asioista vastuullisuus rakentuu, jotta voidaan kehittää parempaa.

“Erilaiset päästöjen kompensoimiseen kehitetyt palvelut ovat erinomaisia, mutta ne eivät yksinään riitä. Tarvitaan suurempi muutos niin yrityksiltä kuin niissä toimivilta yksilöiltä. Olennaisinta muutoksessa on, että asioita tehdään eri tavalla eikä toimita kuten ennenkin”, Joutsen sanoo.

Vastuullisuudessa huomioidaan ympäristö, sosiaaliset näkökulmat ja liiketoiminta

Vastuullisuuden aihealueet voi jakaa karkeasti kolmeen: ympäristövastuullisuus, sosiaalinen vastuullisuus ja talouteen liittyvä vastuullisuus. Keskustelua vastuullisuudesta hallitsee tällä hetkellä ympäristönäkökulma, joka on kriittisen tärkeä, mutta yhtä lailla olennaista on huomioida muut näkökulmat.

Tapahtumien sosiaalisen vastuullisuuden kehittämiseksi yritysten on ymmärrettävä, miten niiden toimittajaverkostot toimivat: saavatko työntekijät oikeudenmukaista kohtelua ja esimerkiksi korvauksen tekemästään työstä. Ymmärryksen kehittämiseksi on asetettava mittarit, joilla kehitystä voidaan mitata.

Globaaleissa hankkeissa toimitusketjut ovat moninaiset, eikä aina ole yksinkertaista varmistaa, ettei missään ketjun vaiheessa kohdata riistoa. Myös paikallisten ihmisten arjen hankaloittaminen saattaa olla ongelma. Siksi on tärkeää huomioida, että kaikki esimerkiksi pääsevät kulkemaan esteettä eikä jotain ihmisryhmää sorreta tapahtuman takia. Paikallisille aiheutettuja haittoja voi myös kompensoida.

Taloudelliset näkökulmat ovat myös osa vastuullisuutta.

“Joskus ympäristöystävälliset ratkaisut ovat kalliimpia, mutta edelleen niiden pitää olla kannattavia ja kilpailukykyisiä. Tapahtuman järjestäjän on hyvä kyseenalaistaa ja haastaa epäkohtia. Jos kaulanauhat on tehty vastuullisista materiaaleista ja viimeisen päälle, mutta olosuhteiden pakosta ne on pitänyt lennättää paikalle, ratkaisu eliminoi sen hyvän mitä materiaalivalinnoilla on saatu aikaiseksi.”

Ongelman sijaan tilannetta voi ajatella mahdollisuutena uusiin innovaatioihin ja miettiä asioita eri kannalta.

Ei yksittäisiä toimenpiteitä vaan kokonainen johtamisjärjestelmä

Vastuullisuusnäkökulmat ovat puhututtaneet wolttilaisia jo vuosia. Taktiikkana vastuullisemman tapahtumamarkkinoinnin luomisessa on ollut ottaa vastuullisuusnäkökulmat esiin jokaisessa asiakkuudessa ja ohjata toimintaa oikeaan suuntaan. Samalla on kehitetty mallia, jonka avulla säännöllisesti tapahtumia järjestävien asiakkaiden kanssa pystytään yhdessä luomaan tapahtumakonsepteille mitattava ja jatkuvasti kehittyvä vastuullisuusstrategia ja toimintatapa.

“Olemme luoneet tavan mittaroida asioita vastuullisuusnäkökulmasta ja varmistaa, että kehitystä varmasti tapahtuu. Kaikki haluavat toimia vastuullisesti, mutta vain tekemisen jatkuvalla mittaamisella vastuullisuudesta saadaan aitoa faktaa”, Joutsen sanoo.

Järjestävä yritys ja kumppani eivät kumpikaan yksin voi luoda tapahtumille vastuullisuusstrategiaa. Työ pitää tehdä yhdessä ja sitoa osaksi koko yrityksen vastuullisuustyötä. Kyse on järeästä johtamisjärjestelmästä, joka vaatii sitoutumista ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Kertaluontoisessa tapahtumassa yrityksen vastuullisuustyö jää aina kesken, eikä kehitys ole jatkuvaa.

“Näennäisesti vastuulliselta näyttävä asia ei välttämättä aina olekaan vastuullinen. Vastuullisuusstrategia vaatii pureutumista omaan toimittajaverkostoon ja sen kehittämistä. Tuloksia aletaan saada, kun myös toimittajaketju velvoitetaan mittaamaan ja raportoimaan tekemistään ja heitä kilpailutetaan valittujen vastuullisuuskriteereiden kautta.”

Vastuullisuus on matka, jolla ollaan yhdessä

Vaikka kaikki eivät vielä ole valmiita tekemään tapahtumilleen vastuullisuusstrategiaa, Woltti haluaa myös omilla toimillaan tuoda asiakkaalle vastuullisempia valintoja pöydälle valittavaksi.

“Asiakkaat ovat hyvin eri vaiheissa vastuullisuudessa, mutta suunta on oikea. Ajattelemme, että olemme tällä matkalla yhdessä ja haastamme toinen toisiamme parempaan. Vastuullisuudessa on paljon kyse myös käytännön päivittäisistä valinnoista: jos on pakko matkustaa, voidaanko esimerkiksi lentäminen korvata muulla matkustustavalla”, Johanna Joutsen kuvaa.

Joutsen korostaa, ettei vastuullisuus ole kuormittava lisäjärjestelmä. Sen ansiosta voi olla  innovatiivinen, pääsee mittaamaan vaikuttavuutta ja varmistamaanettä asiat menevät oikeaan suuntaan.

“Vielä on paljon tehtävää, jotta ala parantaa tapahtumien sosiaalista vastuuta ja ympäristökuormaa siten, että talous pysyy kannattavana. Odotan haltoituneena, mitä me ja muut keksivät tämän saralta, sillä vaatimus vastuullisuudesta pakottaa meitä kaikkia miettimään asioita uudella tavalla”, Joutsen toteaa.

Haluatko tietää lisää tapahtumien vastuullisuuden johtamisesta? Ota yhteyttä johanna.joutsen@wolttigroup.fi

Asiantuntija

Johanna Joutsen

Account Director, Sustainability Lead, joka keskittyy kuuntelemaan asiakasta ja räätälöimään käytännön ratkaisut luovasti.

Motto: Jokainen päivä on mahdollisuus kehittyä paremmaksi

+358 44 73 77 800 johanna.joutsen@wolttigroup.fi

Lue lisää

Lisää artikkeleita

Konseptit
& strategia

Kohtaamisten avulla voidaan vaikuttaa ihmisten tunteisiin jopa televisiota tehokkaammin. Ilman strategista ajattelua tässä onnistuminen on kuitenkin hakuammuntaa.
Tunne kohderyhmäsi intohimon aiheet

Tunne kohderyhmäsi intohimopisteet 

Jotta vieraat saadaan paikalle, on olennaista tunnistaa, mihin tapahtuman kohderyhmä suhtautuu intohimoisesti ja mikä heille on merkityksellistä. Tapahtumamarkkinoinnissa on entistä…

Woltti Goup muuttaa

Woltti Group muuttaa

Jatkossa löydät meidät osoitteesta Teollisuuskatu 33 – vain kivenheiton päästä entisistä toimitiloistamme. Viisitoista vuotta Helsingin Alppilassa on tullut päätökseen. Train factory…

Lauri Rotko, Helsinki Marketing

Vastuullisempia tilaisuuksia Helsingissä

Helsinki Marketing järjestää ensimmäisen Sustainable meeting -toimintamallinsa mukaisen tilaisuuden syyskuussa Finlandia-talossa. Pilotti on alku aiempaa vastuullisemmille B2B-tapahtumille Helsingissä ja osa…

Näin mittaat tapahtumamarkkinoinnin vaikuttavuutta

Näin mittaat tapahtumien tuloksia

Tapahtumien vaikuttavuuden mittaaminen on monelle haaste, eikä ihme. Olennaista on mitata aina samoja asioita ja muistaa myös analysoida tulokset. Vain…

Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran

Ensivaikutelma joka tekee vaikutuksen

Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran. Siksi sen on parasta olla hyvä. Ensivaikutelma ratkaisee. Vanha klisee on erityisen totta erityisesti yritysmaailman…

Työpajamuotoinen tapahtuma kiinnostaa

Kun ohjelman tekevät vieraat itse

Fasilitointi tekee yritystapahtumasta vaikuttavamman. “Perinteinen tapa järjestää B2B-tapahtuma on laittaa kutsuvieraat kuuntelemaan muiden juttuja. On keynote-puhuja, paneeli, pyöreän pöydän keskustelu…

Messut kiinnostavat taas

Älä unohda messuja

Kuinka ohjataan omalle messuosastolle juuri ne oikeat vieraat? Kun uudet tuotteet esitellään 3D-videoina ja ihmiset rakentavat ammattiverkostojaan sosiaalisessa mediassa, näyttävät…

Tapahtuman tarina alkaa jo kutsusta

Tapahtumassa brändi herää eloon

Tapahtuma kertoo tarinaa aina ensimmäisestä kutsuviestistä vieraiden siitä kertomiin kokemuksiin. Tapahtumaa suunniteltaessa on tärkeää miettiä, mitä asioita tilaisuudessa halutaan nostaa…

Kaipaatko inspiraatiota? Tilaa uutiskirjeemme