Woltti Group introduction – Tutustu meihin!

Woltti on kohtaamistoimisto. Suunnittelemme ja toteutamme tapahtumia ja tilanteita, joissa yritys kohtaa kohderyhmiään. Tuotamme käytännön tekemisiä, jotka yhdistävät asiakkaan brändiin ja saavat yleisön oppimaan, toimimaan, ostamaan tai sitoutumaan.

Teemme toimenpiteitä, joilla saadaan aikaan välittömiä ja mitattavia tuloksia.

Informaatiohälyn keskellä brändin kokeminen halutulla tavalla suunnitellussa kohtaamistilanteessa on tehokkain tapa saada huomio ja haluttu vaikutus aikaan kohderyhmässä.