Tapahtumien järjestämisessä korostuvat kestävän kehityksen näkökulmat, yleisön aktiivinen osallistuminen sisältöjen tekoon ja ymmärrys siitä, mikä kutsuvieraita aidosti kiinnostaa ja hyödyttää. Kokosimme Woltti Groupin asiantuntijoiden näkemykset vuoden 2020 tapahtumamarkkinoinnin trendeistä.

Tapahtumamarkkinoinnissa korostuvat vuonna 2020 samat haasteet kuin muussakin markkinointiviestinnässä: suurin on taistelu ihmisten ajasta ja huomiosta – miten saada ihmiset kiinnostumaan ja pysähtymään.

Ohittaa ei voi myöskään kestävän kehityksen teemojen merkitystä. Vastuullisuusnäkökulmien huomioiminen kehittyy yksittäisistä toimenpiteistä kokonaisvaltaiseksi tavaksi suunnitella tapahtumia.

Lue, mihin suuntaan tapahtumamarkkinointi on kehittymässä.

1. Luvassa paremmin suunniteltuja tapahtumia 

Tapahtumien mahdollistamat aidot kohtaamiset ovat tehokas kanava vaikuttaa ihmisiin, ja tapahtumamarkkinointi on entistä tärkeämpi osa yritysten ja organisaatioiden markkinointiviestinnän palettia. Se myös osataan integroida osaksi markkinoinnin kokonaisuutta vuosi vuodelta paremmin.

Teknisestä näkökulmasta tapahtumien järjestäminen on yhä helpompaa, mutta oikeiden ihmisten saaminen paikalle on haastavampaa kuin koskaan.

“Onnistuneen tapahtuman järjestämiseen vaadittava kohderyhmäymmärrys, kestävän kehityksen näkökulmien huomioiminen ja liiketoiminnan hyödyn osoittaminen tarkoittavat, että suunnittelun merkitys kasvaa”, sanoo Woltti Groupin toimitusjohtaja Jyrki Aittola.

“Tulevaisuudessa tapahtumajärjestämisen painopiste painottuu enemmän siihen, että suunnitellaan, kuinka huomio ansaitaan. Kohderyhmä on tunnettava hyvin, jos ihmiset halutaan saada paikalle. Jo kutsu on tärkeä, sen avulla on päästävä vieraan kalenteriin. Jos kutsuprosessi epäonnistuu, koko tapahtumainvestointi voi mennä vinoon.”

2. Kestävä kehitys näkyy kaikessa

Vastuullisuusnäkökulmat ovat vuonna 2020 entistä enemmän esillä kaikessa tekemisessä, tavalla tai toisella. Niiden huomioimiseen ei riitä pelkkä päästöjen kompensointi. Vastuullisuus ja ekologisuus on otettava huomioon koko tapahtuman läpi, kutsuprosessista tapahtuman jälkihoitoon ja markkinointiin asti.

“Yrityksillä on jo paljon vastuullisuushankkeita, mutta ne eivät ole välttämättä vielä mietittineet, miten hankkeet voisi tuoda osaksi tapahtumia tai mikä voisi olla niistä syntyvä tarinnankerrontakulma”, sanoo Woltti Groupin Account Director, Sustainability Lead Johanna Joutsen.

“Jatkossa tapahtumiin liitetään yhä useammin sosiaalisia hankkeita ja kokemuksia. Tehdään hyvää yhdessä. Sitä kautta synnytetään myös mielenkiintoisia ja tunteisiin vetoavia sisältöjä eri kanaviin. Samalla heijastetaan yrityksen arvoja ja kerrotaan tapahtumien avulla omasta brändistä merkityksellistä tarinaa.”

Vastuullisuusvalinnat kohdistuvat erityisesti ruokatarjoiluun. Tarjoiluissa pyritään vähentämään punaista lihaa ja lihaa ylipäätään. Ruokahävikkiä pystytään vähentämään, kun tarkka osallistujamäärä on tiedossa. Tämä onnistuu, kun kutsujen lähetys hoidetaan niin, että vieraiden poisjäämisestä saadaan tieto ajoissa. Tulossa on myös uusia ratkaisuja siihen, miten yli jäävän ruoan voi hyödyntää.

3. Yllättävät tapahtumapaikat ja personoidut kokemukset

Kiinnostaisiko seminaari, joka ei ole tyyliltään seminaari? Maailmalla ovat yleistyneet unconference-henkiset tapahtumat, joissa rikotaan totuttuja tapoja järjestää seminaareja.

“Osallistujat luovat sisältöä, esillepano saattaa olla poikkeava, tila ei ole tavanomaiseen tapaan hotellin yhteydessä, vaan vieraat viedään odottamattomaan paikkaan. Me esimerkiksi järjestimme viime vuoden Gas Fest -tapahtuman nunnaluostarissa 1600-luvulla rakennetussa luostarissa”, kuvailee Jukka Kosunen, Woltti Groupin Project Director.

Toisaalta yritykset ja brändit tuovat enenevissä määrin tapahtumansa ja kokemuksensa ihmisten luo, sen sijaan että ihmisten pitäisi itse tulla paikalle.

“Tulemme näkemään tapahtumia, joissa hyödynnetään dataa ja tekoälyä, jotta osallistujille voidaan tarjota kustomoituja kokemuksia alkaen kartoista sisältöihin ja kirjautumiseen. Niiden avulla voidaan myös uudella tavalla kartoittaa osallistujan kokemusta eri kohtaamispisteissä”, Woltti Groupin Creative Director David Kaye sanoo.

4. Yleisöstä tulee ohjelma 

Yksi suurimmista tapahtumamarkkinointia muovaavista trendeistä on yleisön osallistaminen sisältöjen tekoon. Lavalla diashow’ta pyörittävän keynote-puhujan sijaan tapahtumien ohjelma perustuukin työpajatyyliseen työtapaan, joka ei ole ylhäältäpäin johdettu vaan jossa yleisö tekee ja osallistuu itse.

“Fasilitoiduissa tapahtumissa osallistujat tekevät töitä pienissä tai suuremmissa ryhmissä. Tapahtuman arvo syntyy muista osallistujista sekä yhteistyössä syntyvästä sisällöstä, joka perustuu vieraiden omiin kiinnostuksen kohteisiin”, kertoo HP Hämäläinen, Woltti Groupin Head of Production.

“Tapahtuman järjestämisen näkökulmasta kohderyhmän määrittelystä ja tuntemisesta tulee silloin aiempaa tärkeämpää. Tapahtumien täytyy tarjoa jotain, mistä on aidosti hyötyä. On tiedettävä, keitä vieraat haluavat kuulla, keitä tavata ja kenen kanssa keskustella, että saadaan heitä kiinnostavat ihmiset paikalle.”

5. AR-toteutukset ja vaihtelevat led-pinnat yleistyvät 

Näyttävät esillepanot eivät ole katoamassa tapahtumista mihinkään, niiden rooli vain mietitään aiempaa tarkemmin. Monien näyttävien teknologioiden kustannustaso on laskenut, joten messuilla tullaan näkemään aiempaa enemmän esimerkiksi AR-toteutuksia.

“Digitaalisen sisällön lisääminen todellisuuteen tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia sitouttavan, immersiivisen kokemuksen luomiseen. Tapahtumamarkkinoinnissa lisätty todellisuus on kovempi sana kuin virtuaalitodellisuus”, David Kaye sanoo.

Yleistymässä ovat myös eksoottisen muotoiset led-pinnat, jotka tuovat esimerkiksi lavan esillepanoon mielenkiintoa. Näitä maailmalla jo suosionsa vakiinnuttaneita muotoon rakennettuja led-pintoja aletaan nyt nähdä Suomessakin enemmän aiempaa matalamman kustannustason ja helpomman toteutustavan ansiosta.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä jarkko.kivikoski@wolttigroup.fi

Kokemuksellisuuden merkitys kasvaa. Lataa raportti suurten yritystapahtumien tulevaisuudesta.