Wärtsilä Digital Experience

Wärtsilän messuosastolle rakennettiin innovatiivinen ja interaktiivinen maailma esittelemään heidän palvelutarjoamaa täysin uudella, digitaalisella tavalla.

Perinteisestä messuosastosta interaktiiviseen kokemukseen

Ongelma, jota lähdettiin ratkomaan, määriteltiin seuraavasti: miten Wärtsilän iso ja monipuolinen palvelutarjoama voidaan yhdistää digitaaliseksi kokemukseksi? Wärtsilä toivoi muutosta tavanomaiseen tapaan esitellä palvelutarjoamaansa ja tämän toiveen pohjalta lähdettiin luomaan täysin uudenlaista, interaktiivista ratkaisua.

Syntyi virtuaalinen merellinen maailma

Ratkaisuna synnytettiin täysin virtuaalinen merellinen maailma messuosastolle. Innovatiivisen konseptin ytimessä oli rakentaa virtuaalinen malli konseptialuksesta. Konsepti onnistui herättämään Wärtsilän palvelutarjoaman eloon ilman yhtään fyysistä tuotetta. Ratkaisuun räätälöitiin lopulta interaktiivinen sisältö, jota käyttäjät ohjaavat itse. Konseptiin kehitettyjä sisältöjä on mahdollista hyödyntää monipuolisesti markkinoinnin eri kanavissa.

Ota yhteyttä


Lue lisää

Virtuaaliset tapahtumat ja digitaalisuus

Videot ja muut digitaaliset sisällöt ovat hyviä välineitä vaikuttaa tunteisiin. Autamme asiakkaitamme tärkeiden viestien kiteyttämisessä, havainnollistamisessa ja tarinallistamisessa.
Referenssi

NOR-SHIPPING 2015 & Wärtsilä 31

Lähdimme toteuttamaan Wärtsilän kanssa tapahtumaa, jollaista merenkulku- ja energiamarkkinoiden alalla ei ole ennen nähty.

Referenssi

Lahja, joka antaa myös tulevaisuudessa

Suomalainen teknologiayritys, Wärtsilä, halusi vahvistaa brändikuvaansa modernina ja digitaalisena yrityksenä Suomen sata-vuotis juhlavuoden kunniaksi.