Woltti Groupin ja Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun yhteistyö on win-win-tilanne. Opiskelijat saavat oppia käytännön työelämästä ja Woltti Group pääsee tutustumaan tulevaisuuden työntekijöihin.

Fiuu! Voittajajoukkue liukuu pitkin torin ylle viritettyä vaijeria ja ottaa vastaan raikuvat aplodit. Käynnissä oleva kilpailu on osa Suomen laajuista Restorace-kiertuetta, joka on osa kaikkien aikojen suurinta restonomikoulutuksen markkinointitempausta Suomessa.

Tai ainakin melkein. Haaga-Helian opiskelijoiden järjestämä kiertue on kyllä parhaillaan käynnissä, mutta idea vaijeriliu’usta ei lopulta toteudu itse tapahtumassa. Sen sijaan torilla on muun muassa iglun muotoinen disco sekä viidakko, jossa voi tutustua restonomeihin, jotka ovat jo työelämässä.

Näyttävä vaijeriliuku oli yksi innostavista ja ennakkoluulottomista ideoista, joita Haaga-Helian opiskelijat kehittivät yhdessä Woltti Groupin kanssa Restorace-kiertueen suunnitteluvaiheessa järjestetyssä työpajassa. Yritysyhteistyö mahdollisti opiskelijoille Woltti Groupin kehittämiin suunnittelumetodeihin tutustumisen ja opetti, että hyvätkään ideat eivät aina lopulta ole toteutuskelpoisia.

Jotain muuta kuin pönötysseminaari

Woltti Groupin ja Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun yhteistyö starttasi syksyllä 2018. Tapahtumatuotantoon suuntautuneiden opiskelijoiden työelämäyhteistyötä koordinoiva lehtori Monika Birkle on erityisen tyytyväinen Restorace-kiertueen ideointiin, joka tehtiin yhdessä Woltti Groupin kanssa.

“Opiskelijat kävivät viime syksynä Woltti Groupissa yritysvierailulla, jonka aikana syntyi idea yhteistyön tiivistämisestä. Sopiva aihe ja formaatti löytyikin heti uuden lukukauden ja projektien alkaessa. Saimme opiskelijoiden kanssa tehtäväksi suunnitella matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntijuutta tutuksi tekevän Restorace-hankkeen loppuseminaarin, josta haluttiin jotain muuta kuin pönötysseminaari”, Birkle kertoo.

Woltti Group halusi ehdottomasti olla mukana jakamassa opiskelijoille työkaluja ja innostusta projektissa, joka liittyi suoraan tapahtumien tuottamiseen. Suunnitteluprojekti toteutettiin Woltti Groupin fasilitoimana työpajana, jossa käytiin läpi tapahtuman tuotannon eri vaiheet ja ideoitiin post-it-lapuilla, mitä eri vaiheissa tapahtuu. Ideoinnin pohjalta loppuseminaarista muodostuikin kokonainen kiertue.

“Työpaja osoittautui heti toimivaksi. Käytetty menetelmä on selkeä, joten opiskelijat pääsivät heti töihin tuottamaan uusia ideoita ja näkemyksiä. Olin todella innoissani kun näin, millaisia ideoita opiskelijat loivat. Olemme paljon käyttäneet opinnoissa erilaisia malleja, prosesseja ja työkaluja, mutta minäkin ihastuin tähän Woltin malliin, koska se on niin nopea ja helposti omaksuttava. He käyttävät tätä myös omissa asiakasprojekteissaan.”

Woltti Groupin työpajoissa Haaga-Helian opiskelijat oppivat uusia taitoja

 

Oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia

Työelämälähtöinen oppimisympäristö on tuttu myös Woltti Groupin projektipäällikkö Suvi Mannoselle, joka itsekin on Haaga-Helian kasvatteja.

“Aitojen projektien parissa työskentely on ehdottomasti paras matka tälle alalle. Niissä oppii ratkomaan ongelmia itse, kun opettajat eivät voi antaa oikeita vastauksia vaan ainoastaan auttaa kertomalla, mistä voit saada lisätietoa tai hakea ratkaisuja”, Mannonen sanoo.

Opiskelijoiden lisäksi yhteistyö hyödyttää myös Woltti Groupia, joka pääsee tutustumaan alalle kouluttautuviin uusiin osaajiin. Yhteistyö tuo Woltti Groupin toimintaa tutuksi opiskelijoille ja luo samalla työnantajamielikuvaa.

“Opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöitä, joita haluamme meille töihin. Kun kasvot ovat tuttuja molemmin puolin, on harjoittelu- ja työpaikkoja helpompi kysyä, ja sitä parempia työntekijöitä me saamme. On ylipäätään kaikkien työnantajien vastuulla kasvattaa nuoria työelämään”, Mannonen toteaa.

“Tavoitteena on jatkaa Haaga-Helian kanssa yhteistyötä aina, kun opiskelijoilla tulee sille tarvetta. Teemme yhteistyötä muidenkin koulujen kanssa ja kerromme mieluusti tapahtuma-alasta ja Woltin tarinaa, josta voi saada innostuksen alasta. Opiskelijayhteistyö on tärkeää, jotta meistä tiedetään ja meihin halutaan ottaa yhteyttä”, Suvi Mannonen toteaa.

Haluatko kuulla lisää Woltti Groupin käyttämistä osallistavista metodeista? Ota yhteyttä suvi.mannonen@wolttigroup.fi.