Wolttigroupin ja Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun yhteistyö on win-win-tilanne. Opiskelijat saavat oppia käytännön työelämästä ja Wolttigroup pääsee tutustumaan tulevaisuuden työntekijöihin.

Fiuu! Voittajajoukkue liukuu pitkin torin ylle viritettyä vaijeria ja ottaa vastaan raikuvat aplodit. Käynnissä oleva kilpailu on osa Suomen laajuista Restorace-kiertuetta, joka on osa kaikkien aikojen suurinta restonomikoulutuksen markkinointitempausta Suomessa.

Tai ainakin melkein. Haaga-Helian opiskelijoiden järjestämä kiertue on kyllä parhaillaan käynnissä, mutta idea vaijeriliu’usta ei lopulta toteudu itse tapahtumassa. Sen sijaan torilla on muun muassa iglun muotoinen disco sekä viidakko, jossa voi tutustua restonomeihin, jotka ovat jo työelämässä.

Näyttävä vaijeriliuku oli yksi innostavista ja ennakkoluulottomista ideoista, joita Haaga-Helian opiskelijat kehittivät yhdessä Wolttigroupin kanssa Restorace-kiertueen suunnitteluvaiheessa järjestetyssä työpajassa. Yritysyhteistyö mahdollisti opiskelijoille Wolttigroupin kehittämiin suunnittelumetodeihin tutustumisen ja opetti, että hyvätkään ideat eivät aina lopulta ole toteutuskelpoisia.

Jotain muuta kuin pönötysseminaari

Wolttigroupin ja Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun yhteistyö starttasi syksyllä 2018. Tapahtumatuotantoon suuntautuneiden opiskelijoiden työelämäyhteistyötä koordinoiva lehtori Monika Birkle on erityisen tyytyväinen Restorace-kiertueen ideointiin, joka tehtiin yhdessä Wolttigroupin kanssa.

“Opiskelijat kävivät viime syksynä Wolttigroupissa yritysvierailulla, jonka aikana syntyi idea yhteistyön tiivistämisestä. Sopiva aihe ja formaatti löytyikin heti uuden lukukauden ja projektien alkaessa. Saimme opiskelijoiden kanssa tehtäväksi suunnitella matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntijuutta tutuksi tekevän Restorace-hankkeen loppuseminaarin, josta haluttiin jotain muuta kuin pönötysseminaari”, Birkle kertoo.

Wolttigroup halusi ehdottomasti olla mukana jakamassa opiskelijoille työkaluja ja innostusta projektissa, joka liittyi suoraan tapahtumien tuottamiseen. Suunnitteluprojekti toteutettiin Wolttigroupin fasilitoimana työpajana, jossa käytiin läpi tapahtuman tuotannon eri vaiheet ja ideoitiin post-it-lapuilla, mitä eri vaiheissa tapahtuu. Ideoinnin pohjalta loppuseminaarista muodostuikin kokonainen kiertue.

“Työpaja osoittautui heti toimivaksi. Käytetty menetelmä on selkeä, joten opiskelijat pääsivät heti töihin tuottamaan uusia ideoita ja näkemyksiä. Olin todella innoissani kun näin, millaisia ideoita opiskelijat loivat. Olemme paljon käyttäneet opinnoissa erilaisia malleja, prosesseja ja työkaluja, mutta minäkin ihastuin tähän Wolttigroupin malliin, koska se on niin nopea ja helposti omaksuttava. He käyttävät tätä myös omissa asiakasprojekteissaan.”

Woltti Groupin työpajoissa Haaga-Helian opiskelijat oppivat uusia taitoja

 

Oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia

Aitojen projektien parissa työskentely on ehdottomasti paras matka tapahtuma-alalle. Niissä oppii ratkomaan ongelmia itse, kun opettajat eivät voi antaa oikeita vastauksia vaan ainoastaan auttaa kertomalla, mistä voit saada lisätietoa tai hakea ratkaisuja.

Opiskelijoiden lisäksi yhteistyö hyödyttää myös Wolttigroupia, joka pääsee tutustumaan alalle kouluttautuviin uusiin osaajiin. Yhteistyö tuo Wolttigroupin toimintaa tutuksi opiskelijoille ja luo samalla työnantajamielikuvaa.

”Opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöitä, joita haluamme meille töihin.”, toteaa Wolttigroupin toimitusjohtaja Jyrki Aittola.

Kun kasvot ovat tuttuja molemmin puolin, on harjoittelu- ja työpaikkoja helpompi kysyä. Ja onhan ylipäätään kaikkien työnantajien vastuulla kasvattaa nuoria työelämään.

Wolttigroupin tavoitteena on jatkaa Haaga-Helian kanssa yhteistyötä aina, kun opiskelijoilla tulee sille tarvetta. Yhteistyötä tehdään muidenkin koulujen kanssa.

”Opiskelijayhteistyö on tärkeää, jotta meistä tiedetään ja meihin halutaan ottaa yhteyttä.”

Haluatko kuulla lisää Wolttigroupin käyttämistä osallistavista metodeista? Ota meihin yhteyttä!