Osallistujan näkökulman huomioiminen ja tunnekokemuksen suunnitteleminen on aiempaakin tärkeämpää tapahtumien onnistumiselle. Inspiroimiseen, tutustumiseen ja yhteisöllisyyden rakentamiseen tarvitaan tunteiden herättämistä.

Työelämä on muuttunut pysyvästi. Hybridityöstä, etä- ja lähityön yhdistämisestä, on tulossa yritysten uusi toimintamalli. 

“Haluamme tulla toimistolle ja haluamme tavata kollegoja kasvotusten, mutta samalla haluamme pitää kiinni niistä hyvistä puolista, joita etätyö tuo mukanaan: ei turhaa istumista työmatkojen ruuhkissa, ei turhaa ryntäämistä paikasta toiseen. Odotukset sille, mihin haluamme aikaamme käyttää, ovat muuttuneet”, tiivistää Wolttigroupin toimitusjohtaja Jyrki Aittola.

Odotusten muutos vaikuttaa myös tapahtumamarkkinointiin ja siihen, miten ja millaisia tapahtumia, fyysisiä ja virtuaalisia, yritysten kannattaa järjestää. Miten saada ihmiset liikkeelle ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin?

“Kaiken ydin edelleenkin on se, että tunnet omat asiakkaasi erittäin hyvin. Yritykset tietävät ja tuntevat hyvin oman brändinsä ja viestit, jotka he haluavat viesti asiakkailleen, mutta tapahtumien osallistujan näkökulma on vieläkin tärkeämpi onnistumiselle. On tärkeää tietää ja tuntea, mikä on omille asiakkaille merkityksellistä ja relevanttia, mitkä asiat saavat heidät liikkeelle ja mitkä ajankohdat heille sopivat. Vasta sitten voimme onnistua välittämään haluamamme viestit heille.”

Yhä useampi miettii mihin kannattaa osallistua ja mihin ei

Aittola ja wolttilaiset ovat pohtineet ja tutkineet, miten ihmisten odotukset yritystapahtumien suhteen ovat muuttuneet. “Yhä useampi miettii tarkasti, kannattaako hänen käyttää aikaansa ja energiaansa matkustamiseen mennäkseen seminaariin tai tapahtumaan, vai olisiko järkevämpää osallistua kodin tai mökin etätöimistolta virtuaaliseen tapahtumaan.”

Virtuaaliset tapahtumat ovat tulleet jäädäkseen, ja ne ovatkin hyvä ja edullinen tapa välittää kiinnostavaa ja merkityksellistä informaatiota omalle kohderyhmälle. Toisten ihmisten kohtaaminen jää niistä kuitenkin puuttumaan.

“Etätyön yleistymisen myötä meillä on kaipuu tavata toisia ihmisiä fyysisesti. Sen olemme jo nähneet. Mutta pelkkien kohtaamisten synnyttäminen tapahtumien keinoin ei enää riitä. Yritysmarkkinoinnin pelisäännöt ovat muuttuneet”, Aittola pohtii.

Tunteiden liekittäminen auttaa viestin perillemenossa

Kaikissa yritystapahtumissa tärkeintä on nyt se, miten niissä pystytään herättämään osanottajien tunteet. “Liekittämään heidän tunteitaan ja saamaan heidät kokemaan, että tämä tapahtuma oli tosi hyvä juttu, kannatti tulla ja osallistua”, Aittola kuvaa. 

“Tapahtuman osallistujakokemuksen suunnittelussa on tärkeää miettiä, miten osallistujat saadaan tuntemaan yhteisöllisyyttä, inspiroitumaan, energisoitumaan ja liekittymään.”

Myös Wolttigroupin strategia pohjautuu tunteiden liekittämisen filosofiaan.

Onnistumisen mittari on varsin yksinkertainen. “Kysytään oliko tämä kokemus erinomainen vastine käyttämällesi ajalle”. 

Tunteiden herättäminen tapahtumissa on myös modernin aivotutkimuksen mukaan ensiarvoisen tärkeää. “Kun tapahtumassa saadaan osallistujien tunteet heräämään, heidän aivonsa on tutkimusten mukaan avoimempia vastaanottamaan viestejä. Tunnemuutos avaa kanavan kommunikaatiolle, ja silloin on mahdollista saada halutut viestit jäämään osallistujien muistiin”, Aittola kertoo.

“Monella yrityksellä on erinomainen mahdollisuus rakentaa tunteita herättävistä tapahtumista kilpailuetu itselleen ja houkutella ihmiset oman viestinsä äärelle. Se ei varmasti ole helppoa, mutta ihmisillä on kaipuu nähdä ja tavata toisia ihmisiä. Meidän pitää vain synnyttää entistäkin paremmat ja tunteita herättävät tapahtumat, joihin osallistuminen koetaan kaiken vaivan arvoiseksi. Se on mahdollista ja se jää ihmisten mieliin”, Aittola kannustaa.

Miten osallistujien tunteet liekitetään hereille? Haluatko kuulla lisää? Ota meihin yhteyttä!