Tapahtumien vastuullisuutta ei ole vain pyrkimys hiilineutraaliuteen, vaan vastuullisuudessa on kyse johtamisjärjestelmästä.

Yhtäkkiä vastuullisuuspuhe on läsnä kaikkialla. Onneksemme aihe ei ole uusi, vaan jotain, jota jokainen tapahtumajärjestäjä on pohtinut jo vuosia. Muutos on silti suurempi kuin pinnalta arvaisi. Kyse ei ole vain tapahtumien ympäristövastuusta ja pyrkimyksestä hiilineutraaliuteen. Wolttigropissa katsomme vastuullisuutta johtamisjärjestelmänä, jonka pitää olla läpinäkyvä ja rehellinen.

Tapahtumien vastuullisuus ei aidosti kehity, ellei siitä tehdä läpinäkyvää, mitattavaa ja siten johdettavaa. On tiedettävä, mistä asioista vastuullisuus rakentuu, jotta voidaan kehittää parempaa. Erilaiset päästöjen kompensoimiseen kehitetyt palvelut ovat erinomaisia, mutta ne eivät yksinään riitä. Tarvitaan suurempi muutos niin yrityksiltä kuin niissä toimivilta yksilöiltä. Olennaisinta muutoksessa on, että asioita tehdään eri tavalla eikä toimita kuten ennenkin.

Vastuullisuudessa huomioidaan ympäristö, sosiaaliset näkökulmat ja liiketoiminta

Vastuullisuuden aihealueet voi jakaa karkeasti kolmeen: ympäristövastuullisuus, sosiaalinen vastuullisuus ja talouteen liittyvä vastuullisuus. Keskustelua vastuullisuudesta hallitsee tällä hetkellä ympäristönäkökulma, joka on kriittisen tärkeä, mutta yhtä lailla olennaista on huomioida muut näkökulmat.

Tapahtumien sosiaalisen vastuullisuuden kehittämiseksi yritysten on ymmärrettävä, miten niiden toimittajaverkostot toimivat: saavatko työntekijät oikeudenmukaista kohtelua ja esimerkiksi korvauksen tekemästään työstä. Ymmärryksen kehittämiseksi on asetettava mittarit, joilla kehitystä voidaan mitata.

Globaaleissa hankkeissa toimitusketjut ovat moninaiset, eikä aina ole yksinkertaista varmistaa, ettei missään ketjun vaiheessa kohdata riistoa. Myös paikallisten ihmisten arjen hankaloittaminen saattaa olla ongelma. Siksi on tärkeää huomioida, että kaikki esimerkiksi pääsevät kulkemaan esteettä eikä jotain ihmisryhmää sorreta tapahtuman takia. Paikallisille aiheutettuja haittoja voi myös kompensoida.

Taloudelliset näkökulmat ovat myös osa vastuullisuutta. Joskus ympäristöystävälliset ratkaisut ovat kalliimpia, mutta edelleen niiden pitää olla kannattavia ja kilpailukykyisiä. Tapahtuman järjestäjän on hyvä kyseenalaistaa ja haastaa epäkohtia. Jos kaulanauhat on tehty vastuullisista materiaaleista ja viimeisen päälle, mutta olosuhteiden pakosta ne on pitänyt lennättää paikalle, ratkaisu eliminoi sen hyvän mitä materiaalivalinnoilla on saatu aikaiseksi.

Ongelman sijaan tilannetta voi ajatella mahdollisuutena uusiin innovaatioihin ja miettiä asioita eri kannalta.

Ei yksittäisiä toimenpiteitä vaan kokonainen johtamisjärjestelmä

Vastuullisuusnäkökulmat ovat puhututtaneet wolttilaisia jo vuosia. Taktiikkana vastuullisemman tapahtumamarkkinoinnin luomisessa on ollut ottaa vastuullisuusnäkökulmat esiin jokaisessa asiakkuudessa ja ohjata toimintaa oikeaan suuntaan. Samalla on kehitetty mallia, jonka avulla säännöllisesti tapahtumia järjestävien asiakkaiden kanssa pystytään yhdessä luomaan tapahtumakonsepteille mitattava ja jatkuvasti kehittyvä vastuullisuusstrategia ja toimintatapa.

Wolttigropissa olemme luoneet tavan mittaroida asioita vastuullisuusnäkökulmasta ja varmistaa, että kehitystä varmasti tapahtuu. Kaikki haluavat toimia vastuullisesti, mutta vain tekemisen jatkuvalla mittaamisella vastuullisuudesta saadaan aitoa faktaa.

Järjestävä yritys ja kumppani eivät kumpikaan yksin voi luoda tapahtumille vastuullisuusstrategiaa. Työ pitää tehdä yhdessä ja sitoa osaksi koko yrityksen vastuullisuustyötä. Kyse on järeästä johtamisjärjestelmästä, joka vaatii sitoutumista ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Kertaluontoisessa tapahtumassa yrityksen vastuullisuustyö jää aina kesken, eikä kehitys ole jatkuvaa.

On hyvä ymmärtää, että näennäisesti vastuulliselta näyttävä asia ei välttämättä aina olekaan vastuullinen. Vastuullisuusstrategia vaatii pureutumista omaan toimittajaverkostoon ja sen kehittämistä. Tuloksia aletaan saada, kun myös toimittajaketju velvoitetaan mittaamaan ja raportoimaan tekemistään ja heitä kilpailutetaan valittujen vastuullisuuskriteereiden kautta.

Vastuullisuus on matka, jolla ollaan yhdessä

Vaikka kaikki eivät vielä ole valmiita tekemään tapahtumilleen vastuullisuusstrategiaa, Wolttigroupissa haluamme myös omilla toimillamme tuoda asiakkaalle vastuullisempia valintoja pöydälle valittavaksi. Asiakkaat ovat hyvin eri vaiheissa vastuullisuudessa, mutta suunta on oikea. Ajattelemme, että olemme tällä matkalla yhdessä ja haastamme toinen toisiamme parempaan. Vastuullisuudessa on paljon kyse myös käytännön päivittäisistä valinnoista: jos on pakko matkustaa, voidaanko esimerkiksi lentäminen korvata muulla matkustustavalla.

Olennaista on, että vastuullisuudesta ei tehdä kuormittavaa lisäjärjestelmää, vaan sen ansiosta voi olla  innovatiivinen, pääsee mittaamaan vaikuttavuutta ja varmistamaan, että asiat menevät oikeaan suuntaan. Vielä on paljon tehtävää, jotta ala parantaa tapahtumien sosiaalista vastuuta ja ympäristökuormaa siten, että talous pysyy kannattavana. Vaatimus vastuullisuudesta pakottaa meitä kaikkia miettimään asioita uudella tavalla.

Haluatko tietää lisää tapahtumien vastuullisuuden johtamisesta? Ota meihin yhteyttä!