Jotta vieraat saadaan paikalle, on olennaista tunnistaa, mihin tapahtuman kohderyhmä suhtautuu intohimoisesti ja mikä heille on merkityksellistä.

Tapahtumamarkkinoinnissa on entistä tärkeämpää, että suunnittelun lähtökohtana on kohderyhmä: sen tunteminen ja sille arvon tuottaminen.

“Nykyihmisellä on ajankäyttömahdollisuuksia loputtomasti. Kun halutaan saada ihmiset mukaan tapahtumaan, pitää heiltä ensin saada huomio ja sitten vietyä aikaa. Tämä on paljon helpompaa, jos kohderyhmä suhtautuu jo lähtökohtaisesti aiheeseen intohimoisesti”, sanoo Wolttigroupin toimitusjohtaja Jyrki Aittola.

Toimi kohderyhmän ehdoilla

Kohderyhmään vaikuttamisen keinovalikoima fragmentoituu jatkuvasti. Pirstaloituminen koskee myös tapahtumia, ja niiden määrä kasvaa. Kokemuksellisuus on markkinointiviestinnän globaali trendi, joka koetaan poikkeuksellisen vaikuttavaksi.

“Muut välineet ja mediat voivat vahvistaa tapahtumien aikaansaamia aitoja kohtaamisia. Jos syviä kohtaamisia brändin tai yrityksen kanssa ei ole, muiden markkinoinnin keinojen avulla on vaikea aikaansaada samaa vaikutusta”, Aittola sanoo.

Samalla kilpailu ihmisten ajankäytöstä ja fokuksesta kiristyy.

Tunnista kohderyhmän ajankäytön rajoitteet

Kun tapahtumaan halutaan saada tietty kohderyhmä, on ensin selvitettävä sen ajankäytön reunaehdot. Sopivan ajankohdan lisäksi on ymmärrettävä, kuinka kohderyhmä priorisoi ajankäyttöään. Ihmisillä kun on vain tietty määrä aikaa käytettäväksi tapahtumissa.

Esimerkiksi pienten lasten vanhempien on usein käytävä hakemassa lapset päiväkodista, joten he eivät mielellään osallistu työpäivän jälkeen ajoittuviin tapahtumiin. Toimittajien päivärytmiin taas voi olla mahdotonta sovittaa keskellä päivää kaukana kaupungin keskustasta olevaa tapahtumaa.

“Jos tunnet ja tiedät kohderyhmän arkirytmin, älä järjestä tapahtumaasi aikaan, joka aiheuttaa heidän rutiineissaan ylimääräisiä järjestelyjä. Esimerkiksi lehdistötilaisuuksissa toimittajat saa paremmin paikalle, jos pääsevät sinne helposti – ja ehkä jopa lounasaikaan.”

Herätä huomio kutsulla

Ensin on taklattava esteet, sen jälkeen herätettävä kiinnostus. Jotta tapahtuma kiinnostaa kohderyhmää, myös kutsun on oltava huomattava – jo sillä on ansaittava vastaanottajan huomio.

Sähköposti on usein välineenä riittämätön, vaikka edullinen onkin. Se hukkuu helposti massaan. Jos kutsu ei saman tien osu, sen unohtaa.

“Valtaosan ärsykkeistä annetaan vain mennä ohi. Ne, joista on jo valmiiksi kiinnostunut, saavat edes pienen hetken. Valta on kuluttajalla”, Aittola sanoo.

Saadakseen vastaanottajan kiinnostumaan ja harkitsemaan osallistumista, on tunnistettava, mitä ovat aiheet ja asiat, jotka tämä kokee tärkeäksi. Jos lisäksi haluaa oman tapahtumansa tulevan valituksi, on tiedettävä tarkasti päivänpolttavat aiheet, joihin haetaan apua: mitkä aiheet puhuttelevat kohderyhmää tarpeeksi saadakseen heidät liikkeelle.

Markkinoijan on mentävä ihmisten elämään heidän ehdoillaan

Jotta vieraat saadaan paikalle, on tapahtumassa usein tarjottava myös jotain viihteellistä. Ruoka, matkustus, urheilu, musiikki, elokuvat ja muut kulttuuriaiheet saavat ihmiset liikkeelle vuodesta toiseen. Myös hyvän tekeminen, kestävä kehitys ja kaikki perheeseen liittyvä kiinnostavat. Olennaista on tietää, mikä innostaa juuri omaa kohderyhmää.

“Mitä enemmän kanavia ja ajankäyttötapoja ihmisillä on, sitä enemmän valta siirtyy kuluttajalle. Huomiota ei voi enää voittaa sillä, että huutaa omaa viestiään lujempaa”, Jyrki Aittola sanoo.

“Markkinoijan on mentävä hänelle tärkeiden ihmisten elämään näiden ehdoilla. Heidät on tunnettava ja tiedettävä, jotta saa veren – ja sitä kautta jalan – liikkeelle.”

Kuinka tehdään vaikutus juuri sinun kohderyhmääsi tapahtumamarkkinoinnin avulla? Ota meihin yhteyttä!