Helsinki Marketing järjestää ensimmäisen Sustainable meeting -toimintamallinsa mukaisen tilaisuuden syyskuussa Finlandia-talossa. Pilotti on alku aiempaa vastuullisemmille B2B-tapahtumille Helsingissä ja osa Helsingin työtä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sustainable meeting -toimintamalli B2B-tapahtumien järjestämiseen on uudenlainen, vastuullisesti suunniteltu ja toteutettu kokonaisuus. Se pohjautuu Helsinki Marketingin yhdessä Wolttigroupin kanssa tekemään yritystapahtumien vastuullisuustyöhön ja on osa Helsingin työtä YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi.

Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki, ja se on sitoutunut tarjoamaan vastuullisempaa elämäntapaa jokaiselle kaupunkilaiselle. Tavoitteena on tehdä jatkuvasti kaikki hieman paremmin, vastuullisesti ja kestävästi – sekä olla hiilineutraali vuonna 2035.

Wolttigroupin kanssa toteutetun B2B-tapahtumien vastuullisuustyön avulla on luotu helposti hyödynnettävä toimintamalli ekologisesti ja eettisesti kestävien tilaisuuksien järjestämiseen Helsingissä. Toimintamallia pilotoidaan syyskuussa Helsingin tekijät -kumppaniverkoston tilaisuudessa.

“Syyskuun tilaisuuden aiheena on vastuullisuus, joten on luontevaa, että se on myös mahdollisimman vastuullisesti toteutettu. Teimme tämän tyyppisille tapahtumille vastuullisuuden johtamisjärjestelmän, jota Helsinki Marketing voi hyödyntää itse tai avustuksellamme”, kertoo Wolttigroupin Account Director, Sustainability Lead Johanna Joutsen.

Kyseessä on ensimmäinen toimintamallin mukaan toteutettu tilaisuus, ja pilotti antaa valmiuksia myös muiden tapahtumien järjestämiseen vastuullisesti.

Tapahtumamarkkinoinnin vastuullisuus puhututtaa

Vastuullisuusnäkökulmien nousu on näkynyt viestinnässä ja markkinoinnissa jo vuosia. Tapahtumien osalta yritysten ja organisaatioiden kiinnostus aiheeseen on herännyt hieman jälkijunassa.

Helsinki Marketingin Sustainable meeting -toimintamallia Wolttigroupin kanssa kehittänyt belgialainen vastuullisuuskonsultti Melanie Delaplanche kertoo, että keskustelu tapahtumien vastuullisuudesta alkoi kymmenen vuotta sitten ja on vähitellen nousemassa valtavirtaan.

“Suuryrityksillä on vastuullisuustrategian tekemiseen nyt enemmän kiinnostusta kuin aiemmin, mutta tapahtumamarkkinoinnin osalta työ on useimmilla edelleen tekemättä”, kertoo Delaplanche, joka on johtanut ja konsultoinut yritysten tapahtumamarkkinointia niin Pariisissa, Lontoossa kuin Brysselissäkin.

“Kiinnostus vastuullisesti tuotettuja tapahtumia kohtaan on silti kasvussa. Erityisesti kansainvälisen lentoliikenteen ongelmallisuus on herättänyt yritykset ymmärtämään tarpeen toimintamallien muuttamiseen. Useimmat eivät kuitenkaan tiedä, mistä aloittaa”, Delaplanche sanoo.

Vastuullisuudelle tarvitaan mittarit

Helsinki Marketingin Sustainable meeting -toimintamallin kehittäminen on lähtenyt liikkeelle sen määrittelemisellä, mitä vastuullisuus Helsinki Marketingin tilaisuuksissa ylipäätään tarkoittaa.

“Olemme yhdessä määritelleet tärkeimmät kriteerit ja mittarit, jotka ovat heille tärkeitä ja joiden avulla tapahtumien vastuullisuutta mitataan ja kehitetään”, Johanna Joutsen kertoo.

“Me voimme antaa suosituksia, mutta asiakkaan täytyy olla itse suunnittelemassa juuri heille sopivia kriteeristöjä ja mittareita. Kun olemme luoneet yhden tapahtuman, voimme palata luotuihin mittaristoihin ja kehittää niitä jatkuvasti paremmiksi ja paremmiksi.”

Valitsemasi tapahtumapaikka on avainasemassa

Melanie Delaplanchen mukaan tärkein huomioitava asia tapahtumamarkkinoinnin vastuullisuudessa on kumppanien valinta.

“Tapahtumapaikka on keskiössä. Jos paikalla on jo etukäteen olemassa suunnitelmat ja tavoitteet aiheeseen liittyen, yhteistyö on helpompaa toteuttaa vastuullisesti. Jos taas vastuullisuusnäkökulmat ovat tapahtumapaikalle täysin vieraita, on paljon elementtejä, joiden vastuullisuuteen et pysty vaikuttamaan vaikka haluaisit.”

Sustainable meeting -toimintamallin mukaisesti Helsinki Marketingin vastuullisuuskriteerit kerrottiin jo tilaisuuden järjestämisestä lähetetyissä tarjouspyynnöissä. Tarjousten joukosta Helsinki Marketing valitsi pilottitapahtuman paikaksi Finlandia-talon.

Ruoka ja design vaikuttavat vastuullisuuteen

Tapahtumapaikan lisäksi kriittisessä roolissa vastuullisuuden kannalta ovat catering-palvelut sekä tapahtuman ylöspanon suunnittelu. Yhdessä työryhmän kanssa on ideoitu, mitä tarjoilut voivat käytännössä olla, miten vastuullisuuspäätöksistä viestitään ja miten tilaisuuden ilme ja sisältö suunnitellaan vastuullisesti.

Helsinki Marketing on tehnyt valinnan tarjota vain kasvisruokaa tilaisuudessaan, mikä on hyvä keino vähentää ruokatarjoilun aiheuttamaan hiili- ja vesijalanjälkeä. Melanie Delaplanche muistuttaa, että rohkeiden valintojen vastapainoksi on olennaista osoittaa luovuutta ja innovatiivisuutta.

“Jos hankit taitavan kokin ja kerrot mistä ainesosat tulevat ja kuka ne on tuottanut, voi lopputulos olla kiinnostavampi kuin jos olisit käyttänyt tavallista tarjoilua. Tarinan kertominen on tärkeää. Erityisyys syntyy siitä.”

Vastuullisuus on jatkuvasti kehittyvä prosessi

Kun ensimmäinen Helsinki Marketingin Sustainable meeting -toimintamallin mukainen tilaisuus syyskuussa Finlandia-talossa starttaa, on matka vasta alussa. Tilaisuudesta luodaan vastuullisuusraportti toimintamallin jatkokehittämiseksi, käytössä olevaa mittaristoa arvioidaan kokemuksen perusteella ja toimintamallista luodaan myös osallistujille jaettava ohjeistus.

“Helsinki Marketingilla on roolina myös kouluttaa omia kumppaneitaan, joiden aiempaa vastuullisempia toimintamalleja he haluavat edistää”, Melanie Delaplanche kertoo.

Johanna Joutsen korostaa, että vastuullisuustyö on jatkuvasti kehittyvä prosessi.

“Matkan varrella olen huomannut, että myös yksilöt ovat heränneet miettimään omaa vastuullisuuttaan – niin omassa kuin yrityksen toiminnassa. On ollut kiva huomata, kuinka innostuneita ja valmiita kaikki ovat olleet haastamaan itseään ja olemassa olevia tapoja tehdä.”

Haluatko kuulla lisää vastuullisesta tapahtumamarkkinoinnista? Ota yhteyttä johanna.joutsen@wolttigroup.fi